การดูแลแบบประคับประคอง

การดูแลประคับประคอง มาดูกันว่าเป็นการดูแลในรูปแบบใด 

มีคนจำนวนมากในประเทศไทยที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายซึ่งสามารถนำไปสู่ความตายได้เนื่องจากมีโรคหนึ่งที่คนไทยมักพบมากคือมะเร็ง โรคนี้แพร่กระจายจากผู้ป่วยรายหนึ่ง ไปยังคนปกติที่ไม่เป็นโรคได้อย่างรวดเร็ว และใครเป็นมะเร็งก็จะมีโอกาสรอดยาก เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บทความนี้จะกล่าวถึง การดูแลประคับประคอง เพื่อทราบว่ามีวิธีการดูแลผู้ป่วยแบบใดที่จะมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษามากที่สุด 

รู้จักกับการดูแลประคับประคอง 

การดูแลประคับประคอง เป็นการดูแลที่เน้นการบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือโรคอื่น ๆ ที่รักษาไม่หาย อีกทั้งยังทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นด้วย รวมถึงการรักษาผลข้างเคียงของโรคมะเร็งและอาการที่มาจากโรคมะเร็ง และโรคอื่น หลายคนจึงเรียกว่าการรักษาประเภทนี้ว่า การดูแลประคับประคอง หรือ การดูแลตามอาการ สามารถทำได้ในผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะใดก็ได้ ตัวอย่างคือ ผู้รับยาลดความรู้สึกคลื่นไส้ อาการอาเจียน หรือระหว่างที่ผู้ป่วยมีการทำเคมีบำบัดก็ถือเป็นการประคับประคองร่างกายไม่ให้ทรุดโทรมลง สร้างคุณภาพในการใช้ชีวิตแก่ผู้ป่วยมะเร็ง หากใครเป็นมะเร็งระยะลุกลาม จะมีข้อจำกัดเรื่องการรักษาให้หาย เรียกได้ว่าหากใครที่อยู่ระยะนี้จะรักษาให้หายได้ยาก หรืออาจรักษาไม่ได้เลย รูปแบบ การดูแลประคับประคอง เป็นแนวทางสำคัญในการดูแลทั้งผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวผู้ป่วย แม้ว่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ในทุกระยะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นถึงระยะสุดท้าย แต่บทบาทที่แท้จริงและสำคัญคือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต  

อาการของผู้ป่วยที่ต้องมี การดูแลประคับประคอง 

ผู้ป่วยมะเร็งจะมีอยู่หลายอาการที่จำเป็นต้องมี การดูแลประคับประคอง ไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยระยะแรกเริ่มหรือระยะสุดท้าย มักจะมีอาการที่คล้ายคลึงกัน หากใครเป็นโรคมะเร็งแล้วมีอาการเหล่านี้จึงต้องได้รับ การดูแลประคับประคอง โดยสามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • รู้สึกวิตกกังวลและหดหู่ ชอบอยู่คนเดียวและคนไข้ดูเศร้าตลอดเวลา 
  • ปวดตามจุดต่าง ๆ ในร่างกาย 
  • มีอาการที่ผู้ป่วยหายใจลำบาก 
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง ขยับร่างกายน้อยลง 
  • ความผิดปกติของการนอนหลับ นอนไม่หลับเหมือนคนทั่วไป 
  • มีอาการสับสนในตัวเอง 
  • รู้สึกเหนื่อยง่าย 
  • น้ำหนักของผู้ป่วยลดลง รวมทั้งมีอาการเบื่ออาหาร ไม่มีความอยากอาหารใด ๆ ทั้งนั้น 

จากบทความจะรู้ว่า การดูแลประคับประคอง เป็นการดูแลตามอาการที่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้ทุกระยะ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีอายุขัยต่ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย อีกทั้งยังไม่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกแย่ก่อนจะจากโลกไป โดยครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของการดูแลแบบนี้ 

Tags: