ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

การรับพิจารณาพนักงานคนคนหนึ่งเข้ามาทำงานในองค์กรแห่งหนึ่งและบริษัทแห่งหนึ่งนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานทั้งนี้เนื่องจากความปลอดภัยทั้งต่อตัวพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรนั้นบริษัทนั้น ๆ และเพื่อความปลอดภัยต่อองค์กรเองกับเพื่อนร่วมงานพนักงานคนอื่นที่จะต้องทำงานประสานงานร่วมกันภายในองค์กร จึงมีความสำคัญมากที่จะต้องดำเนินการให้พนักงานคนนั้นไปทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่บริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นมาตรฐานในการคัดกรองบุคคลกรที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันในองค์กรแห่งหนึ่ง  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล  ซักประวัติผู้ป่วย  การถามหรือการซักประวัติผู้ป่วยนั้นจะเป็นการคัดกรองผู้ป่วยอย่างหนึ่งที่แพทย์นิยมถามกันเบื้องต้น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการประเมินความเสี่ยงและหาข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัยอาการของคนไข้จากผลการทดสอบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปนั้นจะต้องมีความที่สอดคล้องกัน รวมถึงถามประวัติการแพ้ยา การผ่าตัดที่ผ่านมา รวมไปถึงอาหารเสริมต่าง ๆ ที่เคยรับประทาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อการรักษาต่อการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานต่อไป  ตรวจหาสัญญาณชีพ  การตรวจหาสัญญาณชีพนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบการทำงานจากหัวใจว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ถ้าเกิดหัวใจทำงานผิดปกติจะทำให้ความดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้น ก็จะย่อมเกิดความผิดปกติขึ้นด้วย ส่งผลต่อสุขภาพชนิดอื่น เช่น เบาหวาน ความดัน เป็นต้น  การตรวจร่างกายภายนอก  การสังเกตอาการภายนอก เช่น การรับรู้ของดวงตา การทำงานของปอดจากการฟังเสียงการหายใจ การจับช่องท้องเพื่อเช็คระบบการขับถ่าย การทำงานของระบบประสาทต่าง ๆ เช่น การสัมผัส การตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของแพทย์หรือความสมบูรณ์ภายนอกอื่น ๆ เช่น เล็บ ผิวหนังและเส้นผม ว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่เป็นต้น  ตรวจหายาหรือสารเสพติด  การตรวจหาสารเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่มักจะเป็นการตรวจสอบที่แพทย์ทำการตรวจสอบเป็นปกติอยู่แล้วจากการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ เช่น เมทแอมเฟตามีนหรือแอมเฟตามีน เป็นต้น  การตรวจเลือด  การตรวจภายในไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตรวจภายในที่เกิดขึ้นจากการตรวจในกรณีของเพศหญิงแต่เป็นการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานอย่างหนึ่งที่อาศัยข้อมูลจากห้องปฏิบัติการจากผลตรวจเลือด ซึ่งผลเลือดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะสามารถบอกถึงโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ภายในร่างกายได้ เช่น โรคเบาหวาน ความสมบูรณ์ของระดับของเม็ดเลือด การทำงานต่าง ๆ ของไตหรือระดับคอลเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดนั้นจะสามารถบอกได้จากผลการตรวจเลือดนั่นเอง 

โรคหัวใจ

โรคหัวใจเกิดจากอะไร

โรคหัวใจ คือโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายกลุ่มโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ ซึ่งโรคหัวใจนั้นมีอัตราการเสียชีวิตที่เยอะมากถ้าหากเราไม่รู้จักที่จะระวังตนเองก็จะไม่ใช่เรื่องที่ดีกับเราเลยและอาจจะทำให้เรานั้นได้รับอันตรายอย่างที่สุดด้วย สาเหตุสำคัญของโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นมักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำอยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นการสูบบุหรี่ การดูดบุหรี่หรือการดมควันต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุด อาการของโรคหัวใจจะได้แก่ เหนื่อยง่าย เวลาออกกําลังกาย หรือเดินเร็วๆ หายใจเข้าได้ลำบาก มีอาการเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกด้านซ้ายหรือทั้งสองข้างเลย ไม่สามารถที่จะนอนราบได้ปกติเพราะจะรู้สึกหายใจเหนื่อยและหอบยิ่งขึ้นได้ด้วย \ ทุกๆอย่างในการที่เราจะดูแลและป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจนั้นสามารถที่จะทำได้ไม่ยากเลย เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้และใส่ใจในเรื่องของการทานอาหารให้มากๆและอย่าทำให้ตนเองเหนื่อยเกินไปเพราะว่ายิ่งเราเหนื่อยมากจนเกินไปแล้วก็จะยิ่งทำให้เราร่างกายอาจจะแย่ลงมากยิ่งขึ้นได้ เรื่องของโรคหัวใจนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามอย่างที่สุดเพราะถ้าหากเราไม่รู้จักที่จะรักษาหรือหาแพทย์แล้วนั้นก็จะยิ่งเป็นอันตรายกับตนเองด้วยดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามกับเรื่องของโรคหัวใจด้วยถ้าหากเราไม่อยากที่จะมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับเราเราจะต้องดูแลตนเองให้มากๆ ถ้าเกิดเรารู้สึกถึงความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วจะต้องอย่าชะล่าใจรีบไปหาหมอให้ไวที่สุดจะได้รับการรักษาที่ได้ทันเวลา เพราะถ้าเกิดคนเราไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาแล้วนั้นก็จะยิ่งทำให้เราอาจจะเกิดเรื่องที่แย่ๆหรืออาจจะเสียชีวิตขึ้นมาได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามเลยอะไรที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นดูดีและดูแข็งแรงก็ควรที่จะต้องทำเพราะว่าร่างกายของเราจะสามารถมีชีวิตที่ดีหรืออายุยืนยาวนานได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักที่จะดูแลตนเอง เพราะถ้าหากเราไม่ดูแลตนเองแล้วก็จะทำให้เราเกิดโรคนั้นโรคนี้ได้อย่างมากมายด้วย อย่างโรคหัวใจเราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราอย่างมาก เพราะถ้าหากเราเกิดเป็นขึ้นมาก็จะได้รีบรักษาและหาหมอเฉพาะทางได้อย่างที่สุดด้วย

Allergies

โรคแพ้อากาศเป็นอย่างไร

              ในปัจจุบันนี้เรื่องของการแพ้อากาศนั้นก็เป็นโรคที่หลายๆคนก็มักที่จะเป็นกันได้อย่างไม่รู้ตัวเลย อย่างในเรื่องของการแพ้อากาศนั้นก็จะมีส่วนที่ทำให้เรานั้นหายใจหรือจามบ่อยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องระวังตัวเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้นั้นเอง               ทุกๆอย่างในเรื่องของของภูมิแพ้นั้นก็อาจจะทำให้เกิดการเป็นโรคอื่นๆขึ้นมาแทรกซ้อนได้ไม่ว่าจะเป็นไซนัสที่ทำการหายใจนั้นติดขัดและไม่ค่อยสะดวกอย่างที่สุดด้วยนั้นเอง ทุกๆอย่างในเรื่องของการที่เราเป็นอะไรก็ตามเราจะต้องศึกษาให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอุปสรรคกับเราเองอีกด้วย               ทุกๆอย่างในเรื่องของโรคแพ้อากาศนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดก็ได้มากมายเพราะว่าเราจะจะหายใจลำบากไม่ค่อยสะดวกอย่างที่สุดเนื่องจากว่าเราจะเกิดการฮึดฮัทฟึดฟัดอย่างมากด้วยไปไหนมาไหนก็จะเกิดอาการแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เรานั้นหงุดหงิดใจได้อีกเช่นกัน               ทุกๆอย่างในตอนนี้เรื่องของการแพ้อากาศก็เป็นโรคยอดฮิตอีกโรคหนึ่งเลยดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของสุขภาพเพราะยิ่งเราใส่ใจและให้ความสำคัญได้มากเท่าไหร่แล้วจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองทั้งนั้นด้วย นอกจากนี้โรคแพ้อากาศก็จะมีในด้านของโรคโพรงจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้ด้วย การรักษาโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ควรเริ่มจากต้นเหตุ โดยหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรวมถึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ก็จะมีทั้งแพทย์ทางด้านเฉพาะทางอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะช่วยทำให้เราได้รักษาอย่างตรงจุดที่สุดด้วย หากเราต้องรักษาแพทย์ก็จะให้ยามารับประทาน เพื่อลดอาการแพ้ ลดน้ำมูก รวมทั้งยาที่ลดอาการคัดจมูก ซึ่งควรรับประทานภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อป้องกันผลข้างเคียงของยาหรือไม่ใช้ยาร่วมกับตัวที่ต้องห้ามทานร่วมกันด้วยและจะใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก เพื่อช่วยลดการอักเสบของโพรงจมูกด้วยทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วย การฉีดวัคซีนภูมิแพ้หรือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดนั้นก็จะต้องทำการฉีดเรื่อยๆเพื่อที่จะได้อาการดียิ่งขึ้นตามลำดับเราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจให้มากๆเพราะการฉีดวัคซีนนั้นเราจะต้องมาให้ตรงเวลาอย่างที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอันตรายและเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นกับเราเองด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามและให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลตนเองให้มากๆเพราะยิ่งเราได้ดูเลตนเองได้ดีเท่าไหร่เราจะได้ไม่ทรมานตนเองด้วย